terapie narzędziowe Poznań

Terapie narzędziowe

Stosowane przeze mnie terapie narzędziowe w Poznaniu zaliczane są do terapii odruchowych. Wykorzystuje się w nich procesy samonaprawcze organizmu. Używam narzędzi, które nie kaleczą skóry. W terapii tkanek miękkich wywołują miejscowe zwiększenie przekrwienia skóry, zmniejszenie dolegliwości bólowych, odzyskanie prawidłowej elastyczności, długości mięśni i zakresów ruchu, rozluźnienie zrostów i sklejeń powięzi, poprawę metabolizmu tkankowego. Dodatkowo bodźcowanie skóry pobudza wybrane ośrodki w mózgu. Dzięki temu układ mięśniowy, czy też więzadłowy odbiera sygnały z odpowiadających im części mózgu, co prowadzi do odruchowego rozluźnienia zgromadzonych napięć i zmniejszenia bólu.

Jeśli jest potrzeba dalszej pracy, to sięgam po inne terapie odruchowe. Przy wielu dolegliwościach bardzo dobre efekty przynosi aurikuloterapia, czyli praca na uszach. Pracuję również w oparciu o metody Dien Chan, Yamamoto, Su Jok, Gua Sha, klawiterapię.

Organizm człowieka jest tak niesamowicie zbudowany, że ma wiele mechanizmów zdolnych do uzdrawiania samego siebie. Jednymi z takich mechanizmów są zbadane i udokumentowane projekcje odruchowe na głowie, twarzy, uszach, dłoniach i stopach. Najprościej rzecz ujmując są to mapy organizmu zobrazowane na:

  • twarzy wg Buan Quoc Chau;
  • głowie wg Yamamoto – projekcje nerwów czaszkowych;
  • małżowinach usznych wg Paula Nogiera (system zachodni) i TCM (system wschodni);
  • dłoniach – Su Jok.

Na tych częściach ciała są wyznaczone obszary oraz punkty akupunkturowe, które odpowiednio stymulowane regulują pracę przyporządkowanych sobie narządów, układów, tkanek. Można je stymulować poprzez głęboki masaż i uciskanie palcami lub przy użyciu właściwych narzędzi lub też stosując akupunkturę, czyli nakłuwanie przeznaczonymi do tego igłami. Terapie narzędziowe, czyli oddziaływanie narzędziami na punkty biologicznie aktywne wywołuje reakcje miejscowe w postaci przekrwienia skóry, wzrostu temperatury, innego odczuwania bólu, zmiany wielkości potencjału elektrycznego i oporności. Powstające w ślad za tym odzwierciedlone reakcje organizmu wpływają z kolei na stan receptorów obwodowych i tkanek w obszarze oddziaływania.

Różne odcinki skóry w różny sposób reagują na stymulację, co uwarunkowane jest występowaniem procesów degeneracyjnych w narządach wewnętrznych, w kręgosłupie, korzonkach nerwów rdzeniowych, w tkance nerwowej. Normalna reakcja skóry na oddziaływanie to równomierne zaczerwienienie. W stanach przedchorobowych (proces zapalny) pojawiają się odcinki skóry mocno zaczerwienione i z wysoką temperaturą. Przy procesach chronicznych z degeneracją charakterystyczne są miejsca na skórze wyraźnie blade, z obniżoną temperaturą i odczuwaniem bólu. Podczas kolejnych aplikacji następuje odbudowanie stref patogennych. Jednocześnie ma miejsce zdrowienie narządów wewnętrznych, któremu towarzyszy normalizacja koloru tych odcinków na skórze, które odpowiadają strefom innerwacji tych narządów.

Na przykładzie uszu punkty refleksyjne małżowin usznych są bezpośrednio powiązane z układem nerwowym, a pośrednio z narządami i organami, których projekcje znajdują się na małżowinach. Punkty te, a czasami całe strefy są bolesne wtedy, gdy w odpowiadającym im narządzie/organie również występuje ból/dysfunkcja. Fenomen ten wynika z budowy układu nerwowego i jego złożonej sieci połączeń. Punkty uszne połączone są z pozostałymi obszarami ciała poprzez drogę rdzeniowo–wzgórzową oraz układ siatkowaty. W ten sposób małżowina uszna niczym lustro odzwierciedla stan całego ustroju, wskazując poprzez nadwrażliwość i ból, a nawet zmiany strukturalne, w jakim miejscu ustroju doszło dysfunkcji. Uciskając wrażliwe punkty na małżowinach można regulować funkcje ustroju i łagodzić dolegliwości.

Stosując terapie narzędziowe często osiągam lepszy i szybszy efekt niż ograniczając się jedynie do powięziowej terapii manualnej. Dodatkowo przy bardzo złożonych dolegliwościach, to równolegle z pracą psychosomatyczną praca na uszach, twarzy i głowie dawała do tej pory największy przełom w terapii. Zapraszam na terapie narzędziowe w Poznaniu.

Zapraszam do zapoznania się z artykułami o podobnej tematyce:

Leave a Comment