aurikuloterapia Poznań

Aurikuloterapia, czyli od ucha do zdrowia

Aurikuloterapia w Poznaniu jest bardzo skuteczną metodą leczenia wielu dolegliwości, znaną od wieków. Polega na stymulowaniu odpowiednimi narzędziami specyficznych punktów małżowiny usznej w celu oddziaływania na poszczególne narządy i zaburzenia. Jest to zatem rodzaj akupresury, podczas której nie używa się igieł i nie narusza się ciągłości skóry. Pobudzanie właściwego punktu czy układu punktów wyzwala serię złożonych reakcji na poziomie mózgu, gruczołów wydzielania wewnętrznego, narządów, szpiku kostnego, nerwów, mięśni i naczyń krwionośnych.

Rys historyczny

Związek pomiędzy uchem a narządami wewnętrznymi i szlaki ich wewnętrznych połączeń opisał Ling Shu ponad 2000 lat temu w chińskiej księdze Huangdi Nei Jing. W IV w p.n.e. Hipokrates wykorzystywał punkty na uszach w leczeniu chorych. Natomiast do rozwoju i wzrostu popularności aurikuloterapii w naszych czasach przyczynił się dr Paul Nogier. W 1987 i 1990 na kongresach Światowej Organizacji Zdrowia punkty i strefy przydatne w aurikuloterapii doczekały się standaryzacji, a sama metoda oficjalnego uznania.

Ojcem współczesnej aurikuloterapii jest francuski neurolog Paul Nogier, który poświęcił dekady swojego życia, aby potwierdzić neurologicznie to, z czego od tysięcy lat korzysta TCM, tworząc nowy zachodni system aurikuloterapii.

Projekcja mapy ciała na uszach

Klasycznie uznaje się, że małżowina ucha odzwierciedla główkowe położenie płodu w łonie matki. Oznacza to, że płatek ucha odpowiada głowie, natomiast górna część ucha jest projekcją kończyn dolnych, a bruzda przy obrąbku odpowiada za kręgosłup, itd.

System wschodni (TCM) różni się od zachodniego (Nogiera), ale nie podlega wątpliwościom, że oba są skuteczne. Paul Nogier udowodnił klinicznie, że małżowiny uszne mają neurologiczne powiązania ze wszystkimi układami naszego ustroju, jego narządami i organami, a także to, że poprzez aurikuloterapię można leczyć nie tylko zaburzenia o podłożu organicznym (wewnętrznym), ale także urazy ortopedyczne powstałe na skutek mechanicznych czynników zewnętrznych. Na małżowinach usznych znajduje się ok. 270 punktów (zarówno w systemie wschodnim, jak i zachodnim) o właściwościach leczniczych. Oznacza to, że poprzez masaż, akupresurę i akupunkturę samych tylko uszu, możemy regulować funkcje całego organizmu oraz wspomagać jego proces powrotu do równowagi w różnych dysfunkcjach i schorzeniach.

Unerwienie małżowin usznych i mechanizm odruchowy

Punkty refleksyjne małżowin usznych są bezpośrednio powiązane z układem nerwowym, a pośrednio z narządami i organami, których projekcje znajdują się na małżowinach. Punkty te, a czasami całe strefy są bolesne wtedy, gdy w odpowiadającym im narządzie/organie również występuje ból/dysfunkcja. Fenomen ten wynika z budowy układu nerwowego i jego złożonej sieci połączeń. Punkty uszne połączone są z pozostałymi obszarami ciała poprzez drogę rdzeniowo–wzgórzową oraz układ siatkowaty. W ten sposób małżowina uszna niczym lustro odzwierciedla stan całego ustroju, wskazując poprzez nadwrażliwość i ból, a nawet zmiany strukturalne, w jakim miejscu ustroju doszło dysfunkcji. Uciskając wrażliwe punkty na małżowinach można regulować funkcje ustroju i łagodzić dolegliwości.

Aurikuloterapia w leczeniu

Efekty są uzależnione od dolegliwości oraz ogólnego stanu organizmu. Jeśli organizm jest ogólnie przeciążony, a dolegliwość przewlekła, to z reguły potrzeba kilku sesji aurikuloterapii. W przypadku dolegliwości ostrych typu kręcz karku, które wystąpiły tego samego dnia, często są uleczalne podczas jednej sesji. Za pomocą aurikuloterapii można leczyć wiele chorób czy dolegliwości bez dodatkowego wywoływania skutków ubocznych. Ta metoda przynosi dobre efekty zarówno w chorobach związanych z narządami wewnętrznymi, układem kostno-stawowym, przynosi ulgę w bólu, jak i w dolegliwościach natury emocjonalnej. Aurikuloterapia w Poznaniu nie zastępuje leczenia konwencjonalnego, lecz może złagodzić dolegliwości i równoważyć organizm w kierunku stopniowego zmniejszenia stężenia przyjmowanych leków. Jakiekolwiek zmiany dawkowania leków należy robić pod nadzorem lekarza prowadzącego. Można łączyć ze sobą aurikuloterapię i leczenie konwencjonalne.

Zapraszam do zapoznania się z artykułami o podobnej tematyce:

Leave a Comment