fizjoterapia Poznań

Fizjoterapia w Poznaniu

Skuteczna fizjoterapia w Poznaniu to przede wszystkim szerokie podejście do pacjenta, zatroszczenie się zarówno o jego ciało i dolegliwości fizyczne z jakimi do mnie przychodzi, jak i o jego psychikę, mental, energetykę. To holistyczne podejście do pacjenta, polegające na całościowym zadbaniu o kondycję organizmu, włącznie z systemem nerwowym i związanymi z nim objawami psychofizycznymi. Fizjoterapia aby była skuteczna nie może ograniczać się jedynie do zabiegów wykonywanych na ciele. Nie jesteśmy tylko ciałem. Na nasze ciało w przeważającej mierze wpływają nasze emocje i myśli. Ograniczając zabiegi jedynie do ciała ograniczamy ich skuteczność.

Osoby trafiające do mnie na terapię manualną zawsze otrzymują więcej niż tylko fizyczna praca z ciałem. Otrzymują moją uwagę, uważną obserwację, często feedback na temat możliwego podłoża napięć i bólu. Często dowiadują się więcej o swoim wzorcu oddechowym i jego podłożu. Rozmawiamy, pracujemy holistycznie, często włączając do terapii manualnej moje werbalne prowadzenie i pracę z oddechem. Skupiając się na skuteczności, a nie na ilości sesji, włączam do powięziowej terapii manualnej narzędzia, czyli elementy klawiterapii czy akupunktury, jeśli uważam, że będzie to pomocne. Osiągam tym wtedy znacznie lepsze efekty terapeutyczne niż samą terapią manualną.

Skuteczna fizjoterapia w Poznaniu, to nie ilość, a jakość; nie tylko terapia manualna a holistyczne podejście do osoby, z którą pracuję; nie jedna metoda pracy a łączenie wielu skutecznych metod; nie  rutynowe podejście a zindywidualizowane podejście do każdej osoby, z którą pracuję. 

Fizjoterapia w Poznaniu
60min/200pln