nerw błędny vagus nerve

Nerw błędny i jego terapia

Terapia nerwu błędnego jest niestety niedoceniana, pomimo tego, jak szeroko nerw błędny (łac. nervus vagus) wpływa na organizm ludzki. Zaczyna się on w pniu mózgu (u podstawy czaszki) i ciągnie się aż do miednicy. Obie gałęzie nerwu błędnego – brzuszna i grzbietowa, unerwiają serce, płuca i drogi oddechowe. Ponadto część brzuszna nerwu błędnego biegnie do mięśni gardła, w tym krtani, i jest powiązana z ruchami twarzy. Z kolei część grzbietowa dociera jeszcze do podprzeponowych narządów trawiennych poza zstępnicą, unerwiając żołądek, wątrobę, trzustkę, śledzionę, jelito cienkie, wstępnicę i poprzecznicę.

Jedno z odgałęzień nerwu błędnego zaopatruje czuciowo skórę ściany tylnej i dolnej przewodu słuchowego zewnętrznego i przylegającą część małżowiny usznej tzw. muszlę.

To połączenie oraz projekcje nerwu błędnego na czaszce (wg prof. Yamamoto) oraz twarzy (wg prof. Bui Quoc Chau) pozwalają, poprzez właściwie prowadzony masaż małżowin oraz akupresurę w/w punktów projekcji, na stymulację nerwu błędnego, regulując jego niezwykle istotne dla całego ustroju funkcje, oraz przywracając pożądany stan zaangażowania społecznego.

Nerw błędny jest bardzo powiązany z instynktem, przesyła sygnały wywołane mechanizmem „uciekaj albo walcz” do logicznego intelektu. Jeżeli nie ma możliwości rozładowania napięcia wywołanego tym mechanizmem, to dochodzi do tak zwanego stanu zamarcia. Objawia się to utrwalonym stanem napięcia somatycznego, podtrzymującym poczucie zagrożenia, co prowadzi do otępienia emocjonalnego, mentalnego i w konsekwencji społecznego. Przywracając prawidłowe funkcje nerwu błędnego poprzez redukcję powstałych napięć, zarówno somatycznych, jak i psychicznych, jednostka może wyjść ze stanu zamarcia i wrócić do stanu zaangażowania społecznego.

Terapia nerwu błędnego w Poznaniu w moim gabinecie odbywa się poprzez odpowiednią stymulację małżowin usznych (aurikuloterapię) oraz akupresurę punktów projekcji na głowie (wg prof. Yamamoto) i twarzy (wg prof. Bui Quoc Chau). W zależności od potrzeby i preferencji danej osoby mogę pracować na jednym z tych obszarów lub połączyć je w głęboko odprężający, a jednocześnie poprawiający stan zdrowia rytuał Lakszmi Zen. Uczę takiej pracy terapeutycznej podczas kursów Holistycznego Masażu Głowy i Twarzy (HMGT).

Zapraszam do zapoznania się z pozostałymi artykułami powiązanymi tematycznie:

Więcej artykułów nawiązujących do Rytuału Lakszmi Zen:

Terapia nerwu błędnego: