trening i terapia oddechem Poznań

Czym jest ODDECH i dlaczego jest tak ważny…

Odpowiedź na to pytanie wydaje się banalna, ale przyglądając się temu zagadnieniu bliżej i głębiej wcale taka nie jest. Oddech jest jedną z bardzo nielicznych funkcji naszego ciała, która na co dzień sterowana automatyzmami autonomicznego układu nerwowego (wegetatywnego) poddaje się naszemu wolicjonalnemu sterowaniu. Daje to nam możliwości wpływania na funkcje i układy ciała na które w sposób bezpośredni (wolicjonalnie) wpływu nie mamy np. praca serca, układ hormonalny, metabolizm.

Oddech ma wymiar stricte organiczny, bo podlega prawom fizjologii, a jednocześnie ma także wymiar mistyczny, bo stosując specyficzne techniki pranayamy (techniki jogiczne), można doświadczać wyższych stanów świadomości.

Co ciekawe, dotykając zagadnień mistycyzmu związanych z oddechem, badania nad mantrami, modlitwami w różnych kulturach świata, w tym także zachodniego świata, potwierdziły, że zarówno mantry buddyjskie, hinduskie, jak i chrześcijańskie sprowadzają nasz oddech do rytmu koherentnego, czyli takiego, który synchronizuje i równoważy obie półkule mózgowe, pracę serca oraz pracę sympatycznego i parasympatycznego układu nerwowego.

Oddech może być:

  • dwufazowy – wdech i wydech;
  • trójfazowy w dwóch wariantach: wdech-bezdech-wydech albo wdech-wydech-bezdech;
  • czterofazowy czyli wdech-bezdech-wydech-bezdech.

I byłoby to proste, gdyby nie to, że dochodzą do tego setki różnych możliwości wynikających z amplitudy zarówno wdechu, jak i wydechu oraz rytmu, i czasu poświęconemu wdechowi, wydechowi i bezdechowi. Do tego dochodzi jeszcze wzorzec biomechaniczny oddechu, który może być przeponowy (brzuszny), żebrowy (piersiowy) oraz mieszany/łączony brzuszno-żebrowy. Znaczenie ma także, czy oddech wykonywany jest przez nos, czy przez usta.

Z powyższych powodów oddech, który wydaje się banalną funkcją ciała, jest w istocie złożonym zjawiskiem natury fizjologicznej i psychologicznej, a co za tym idzie wiąże się z takimi aspektami życia jak:

  • zdrowie – zarówno to somatyczne, jak i psychiczne;
  • kondycja fizyczna: rekreacja i sport;
  • rozwój emocjonalny.

Oddychanie w określony sposób może być także narzędziem rozwoju osobistego, pozwalając uwalniać zapisane w ciele traumy, oraz wyzwalać zablokowany przez tłumione emocje i uczucia potencjał oraz zasoby.

Z pośród 3 układów naszego ciała, które są ze sobą sprzężone w sposób od którego zależy to, czy nasze ciało pozostaje przy życiu czy nie, a są to:

tylko ten ostatni poddaje się bezpośredniemu sterowaniu poprzez naszą wolę.

Sprzężenie powyższych układów polega na tym, że jeśli jeden z nich zostanie odcięty z jakiegoś powodu – to pozostałe dwa także przestają niemal natychmiast działać, prowadząc do śmierci ustroju.

Zakładając, że człowiek oddycha w spoczynku 12x/minutę, i przyjmując, że dożyje 80lat, w ciągu swojego życia wykona ponad 500 mln oddechów. Przygnębiający jest fakt, że większość ludzi nie przywiązuje wagi do tej nadzwyczajnej funkcji naszej cudownej, organicznej machiny, jaką jest ciało.

500 mln to 500.000.000 – tyle razy co najmniej każdy statystyczny śmiertelnik, który dożyje sędziwego wieku weźmie oddech.

Teraz odpowiedz sobie, proszę na pytanie, czy gdybyś miał przejechać swoim autem 500.000.000 km, to czy zwracałbyś uwagę na sposób jazdy, serwis, eksploatację itp., czy nie?

Odpowiedź nasuwa się sama, i jest oczywista, że TAK.

A czy taką samą uwagę przywiązujesz do sposobu w jaki oddychasz?

I czy masz świadomość, jak należy oddychać prawidłowo? Pod względem biomechanicznym, rytmicznym, amplitudy i w czasie…?

Jeżeli tak, to gratuluję! Ale jeśli myślisz, że głęboki oddech należy do prawidłowych wzorców normalnego oddychania (czytaj: w ciągu całego dnia), albo, że Metoda Wima Hofa to fundament zdrowego oddychania, to zapraszam Cię na sesje treningu oddechowego w Poznaniu lub on-line, w trakcie którego dowiesz się i doświadczysz w praktyce, jak należy oddychać, aby cieszyć się zdrowiem do końca życia. Trening oddechowy w Poznaniu lub on-line pozwoli Ci dotleniać się na poziomie komórkowym, dotleniając wszystkie komórki, tkanki, organy i co za tym idzie – układy. Pozwoli Ci uzyskać większą równowagę pomiędzy nerwowym pedałem gazu i hamulca, a co za tym idzie, uzyskać większą odporność na stres i lepiej sobie radzić z emocjami. Pozwoli Ci także podnieść wydolność, bez katowania swojego ciała. I wszystko to dzięki opanowaniu jednej funkcji swojego ciała – ODDECHU.

Przeczytaj więcej moich artykułów: