trening oddechowy poznań

Trening oddechowy

Oddech jest jedną z bardzo nielicznych funkcji naszego ciała, która na co dzień sterowana automatyzmami autonomicznego układu nerwowego (wegetatywnego) poddaje się naszemu wolicjonalnemu sterowaniu. Daje to nam możliwości wpływania na funkcje i układy ciała na które w sposób bezpośredni (wolicjonalnie) wpływu nie mamy np. praca serca, układ hormonalny, metabolizm. Zapraszam Cię na trening oddechowy w Poznaniu lub on-line.

Oddech może być:

  • dwufazowy – wdech i wydech;
  • trójfazowy w dwóch wariantach: wdech-bezdech-wydech albo wdech-wydech-bezdech;
  • czterofazowy czyli wdech-bezdech-wydech-bezdech.

I byłoby to proste, gdyby nie to, że dochodzą do tego setki różnych możliwości wynikających z amplitudy zarówno wdechu, jak i wydechu oraz rytmu, i czasu poświęconemu wdechowi, wydechowi i bezdechowi. Do tego dochodzi jeszcze wzorzec biomechaniczny oddechu, który może być przeponowy (brzuszny), żebrowy (piersiowy) oraz mieszany/łączony brzuszno-żebrowy. Znaczenie ma także, czy oddech wykonywany jest przez nos, czy przez usta.

Z powyższych powodów oddech, który wydaje się banalną funkcją ciała, jest w istocie złożonym zjawiskiem natury fizjologicznej i psychologicznej, a co za tym idzie wiąże się z takimi aspektami życia jak:

  • zdrowie – zarówno to somatyczne, jak i psychiczne;
  • kondycja fizyczna: rekreacja i sport;
  • rozwój emocjonalny.

Oddychanie w określony sposób może być także narzędziem rozwoju osobistego, pozwalając uwalniać zapisane w ciele traumy, oraz wyzwalać zablokowany przez tłumione emocje i uczucia potencjał oraz zasoby.

Z pośród 3 układów naszego ciała, które są ze sobą sprzężone w sposób od którego zależy to, czy nasze ciało pozostaje przy życiu czy nie, a są to:

tylko ten ostatni poddaje się bezpośredniemu sterowaniu poprzez naszą wolę.

Sprzężenie powyższych układów polega na tym, że jeśli jeden z nich zostanie odcięty z jakiegoś powodu – to pozostałe dwa także przestają niemal natychmiast działać, prowadząc do śmierci ustroju.

Zakładając, że człowiek oddycha w spoczynku 12x/minutę, i przyjmując, że dożyje 80lat, w ciągu swojego życia wykona ponad 500 mln oddechów. Przygnębiający jest fakt, że większość ludzi nie przywiązuje wagi do tej nadzwyczajnej funkcji naszej cudownej, organicznej machiny, jaką jest ciało.

A czy Ty przywiązujesz uwagę do sposobu w jaki oddychasz?

I czy masz świadomość, jak należy oddychać prawidłowo? Pod względem biomechanicznym, rytmicznym, amplitudy i w czasie…?

Jeżeli tak, to gratuluję! Ale jeśli myślisz, że głęboki oddech należy do prawidłowych wzorców normalnego oddychania (czytaj: w ciągu całego dnia), albo, że Metoda Wima Hofa to fundament zdrowego oddychania, to zapraszam Cię na sesje treningu oddechowego, w trakcie którego dowiesz się i doświadczysz w praktyce, jak należy oddychać, aby cieszyć się zdrowiem do końca życia. Trening oddechowy pozwoli Ci dotleniać się na poziomie komórkowym, dotleniając wszystkie komórki, tkanki, organy i co za tym idzie – układy. Pozwoli Ci uzyskać większą równowagę pomiędzy nerwowym pedałem gazu i hamulca, a co za tym idzie, uzyskać większą odporność na stres i lepiej sobie radzić z emocjami. Pozwoli Ci także podnieść wydolność, bez katowania swojego ciała. I wszystko to dzięki opanowaniu jednej funkcji swojego ciała – ODDECHU.

Trening oddechowy w Poznaniu lub on-line
60min/200pln